Sản phẩm Xương khớp MH quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Xương khớp MH quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp MH vi phạm quy định về quảng cáo trên một số website. Cụ thể, quảng cáo công dụng sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Loading...