• Mới cập nhật:
Tags:

áo lót

5 nhà nữ phát minh góp phần thay đổi cuộc sống

5 nhà nữ phát minh góp phần thay đổi cuộc sống
Trong lịch sử, chúng ta hầu như đều biết tên của một số nhà phát minh nam nổi tiếng, từ Galileo, Alexander Graham Bell đến Steve Jobs, nhưng nhiều phụ nữ cũng đã đóng góp những ý tưởng đột phá về khoa học, công nghệ và giúp cải thiện cuộc sống mỗi ngày.