Tags:

Bách niên trường thọ

Quyền Linh: "Tôi làm gì cũng nhắn tin, chụp ảnh gửi cho vợ con để báo cáo"

Quyền Linh: "Tôi làm gì cũng nhắn tin, chụp ảnh gửi cho vợ con để báo cáo"

"Tôi đi đâu thì hai chữ gia đình cũng ở trong trái tim tôi. Dù có bận rộn cách mấy, tôi cũng cố gắng dành thời gian cho gia đình của mình", MC Quyền Linh chia sẻ.