Ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

PV
28/10/2021 - 20:34
Ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm.

Quy định 37-QĐ/TW được ký ban hành ngày 25/10/2021 nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm. Quy định 37-QĐ/TW đã bổ sung, làm rõ những điều đảng viên không được làm như:

- “Tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;

- Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi;

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp;

- Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định;

- Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội...

Ban chấp hành Trung ương giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định 37-QĐ/TW và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua Ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên.

Quy định 37-QĐ/TW thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm. 

Quy định 37-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký.

Tải về toàn văn Quy định 37-QĐ/TW
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm