Tags:

ban hành quy định

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 2/2024

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 2/2024

Ban hành quy định mới về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam; Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024; Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể...

Ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm.

Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.