• Mới cập nhật:
Tags:

báo cáo chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Sáng 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII, trước khi trình Bộ Chính trị xem xét thông qua, kịp thời gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng góp ý kiến.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng
Trong ngày làm việc thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu thảo luận về các dự thảo Báo cáo.

Những nội dung quan trọng được Trung ương Đảng bàn thảo tại Hội nghị 11

Những nội dung quan trọng được Trung ương Đảng bàn thảo tại Hội nghị 11
Cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác là những nội dung quan trọng được Trung ương Đảng bàn thảo, cho ý kiến tại Hội nghị 11.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQVN lần IX

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQVN lần IX
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX đã được Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam hoàn thiện và đăng tải rộng rãi để lấy ý kiến góp ý của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc là cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Mặt trận Tổ quốc là cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc đã góp phần quan trọng, trở thành cầu nối, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong điều kiện đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Mời góp ý Dự thảo báo cáo trình Đại hội Phụ nữ XII

Mời góp ý Dự thảo báo cáo trình Đại hội Phụ nữ XII
Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vừa công bố Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước.