Tags:

Bảo vệ, phát huy nghi lễ và trò chơi Kéo co trong đời sống đương đại

Phát huy nghi lễ và trò chơi Kéo co trong đời sống đương đại

Phát huy nghi lễ và trò chơi Kéo co trong đời sống đương đại

Tại tọa đàm quốc tế “Bảo vệ, phát huy nghi lễ và trò chơi Kéo co trong đời sống đương đại”, đại diện đền Trấn Vũ đã đề nghị đưa chương trình kéo co vào trường học để các em học sinh biết, thực hành trong các tiết học thể chất.