• Mới cập nhật:
Tags:

bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Lao động nữ đang mang thai có được nghỉ làm ca đêm không?

Lao động nữ đang mang thai có được nghỉ làm ca đêm không?
Gần đây em mang thai con đầu lòng nên những hôm phải làm việc ca 3, em rất mệt. Em đã báo cáo với quản đốc để xin không phải làm ca 3 nhưng không được.

Đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có phải đi công tác xa không?

Đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có phải đi công tác xa không?
Tôi đang làm việc cho một công ty liên doanh và vừa quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, con tôi hiện 7 tháng tuổi. Vừa qua, tôi được lãnh đạo công ty thông báo chuẩn bị phải đi công tác xa nhà khoảng 7 – 10 ngày. Mặc dù tôi đã trình bày mình đang nuôi con nhỏ, không thể đi công tác xa được, nhưng lãnh đạo vẫn không đồng ý.

Nuôi con 4 tháng tuổi nữ lao động có phải làm ca đêm?

Nuôi con 4 tháng tuổi nữ lao động có phải làm ca đêm?
Tôi làm việc cho một công ty liên doanh, đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi. Dù con tôi còn nhỏ nhưng công ty vẫn yêu cầu tôi làm ca đêm, không cho về sớm để chăm con khi làm ca ngày. Vậy luật quy định thế nào về việc bảo vệ thai sản đối với lao động nữ?