• Mới cập nhật:
Tags:

bhxh mức mới

8 khoản phụ cấp tính đóng BHXH

8 khoản phụ cấp tính đóng BHXH
Các khoản phụ cấp này tính đóng từ năm 2016 đến hết năm 2017.

Đóng BHXH mức mới, lao động lợi về sau

Đóng BHXH mức mới, lao động lợi về sau
Từ 1/1/2016, tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được tính trên mức lương và phụ cấp hằng tháng. Với mức đóng này, lao động khi nghỉ thai sản sẽ có thu nhập khá hơn.