• Mới cập nhật:
Tags:

bí mật kinh doanh

Bài toán khó giữa quyền người lao động và bí mật kinh doanh

Bài toán khó giữa quyền người lao động và bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh là một trong những yếu tố tối quan trọng trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nhưng để vừa có thể bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động, nhưng cũng vừa phải bảo vệ, bảo đảm quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, nơi làm việc của người lao động, thực sự là một bài toán không dễ.

Những thông tin nào người dân không được tiếp cận?

Những thông tin nào người dân không được tiếp cận?
Từ ngày 1/7/2018, Luật Tiếp cận Thông tin có hiệu lực. Bên cạnh 15 loại thông tin phải được công khai rộng rãi thì Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định cụ thể những thông tin công dân không được tiếp cận và những thông tin được tiếp cận có điều kiện.