• Mới cập nhật:

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bình đẳng giới trong khởi nghiệp

18/09/2019 - 06:32 PM
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Bình đẳng giới trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ trên địa bàn tỉnh”.

Tham dự có bà Hồ Thị Quý - Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (TƯ Hội LHPN Việt Nam); bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã triển khai, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bước đầu đem lại nhiều kết quả tích cực. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng nhận được sự quan tâm lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh với số vốn 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương đã hỗ trợ, tạo động lực để các dự án khởi nghiệp phát huy hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, nhiều rủi ro, khó khăn và thách thức như về: Trình độ, năng lực quản lý kinh tế của phụ nữ, cơ chế chính sách, tiếp cận nguồn lực, thông tin về thị trường, cơ hội nâng cao kiến thức, tham gia xúc tiến thương mại… làm hạn chế các hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ.

 

hi-tho.jpg
Bà Hồ Thị Quý - Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (TƯ Hội LHPN Việt Nam) - phát biểu tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, chia sẻ, trao đổi những sáng kiến, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại địa phương, đơn vị; thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đồng thời đề xuất những giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cho khởi nghiệp; lồng nghép các dự án, chương trình về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng; ứng dụng công nghệ 4.0 vào các dự án… nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ, đảm bảo Bình đẳng giới.

Thông qua hội thảo giúp các cấp, các ngành và Hội LHPN nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò tham gia của phụ nữ trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, nghị quyết của HĐND tỉnh; tư vấn giúp phụ nữ phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực cạnh tranh trong khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trong khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm