Bộ Y tế cảnh báo cẩn trọng với quảng cáo Cao tỏi đen mật ong

Bộ Y tế cảnh báo cẩn trọng với quảng cáo Cao tỏi đen mật ong

Bộ Y tế cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao tỏi đen mật ong do vi phạm quy định.