Tags:

bỏ quê hương

Cha, mẹ làm ăn xa: Nhiều mối nguy bủa vây con trẻ

Cha, mẹ làm ăn xa: Nhiều mối nguy bủa vây con trẻ

Tình trạng những người trẻ rời bỏ quê hương đi làm ăn xa không chỉ dẫn đến những bất cập trong vấn đề lao động ở địa phương mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Việc những đứa trẻ phải sống xa cha mẹ không chỉ thiếu đi sự chăm sóc, dạy dỗ trực tiếp và còn đối mặt với những nguy cơ từ bên ngoài.

45 năm giải phóng miền Nam: Chỉ có một con đường đi tới sự hòa hợp

45 năm giải phóng miền Nam: Chỉ có một con đường đi tới sự hòa hợp

Chiến tranh đã làm cho bao gia đình phải rời bỏ quê hương. Nhưng thời gian đã dần dần làm mờ đi và tan biến nhiều đau khổ, thù hận. Rất nhiều người Việt Nam ra đi bởi chiến tranh đã trở về Tổ quốc.