• Mới cập nhật:
Tags:

bộ trưởng bộ tài chính

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng tăng qua các năm

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng tăng qua các năm
Dư nợ công đến cuối năm 2020 là hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019. Nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm.

Những điều cần biết về Quỹ vaccine phòng Covid-19

Những điều cần biết về Quỹ vaccine phòng Covid-19
Hiện nay, Quỹ vaccine phòng Covid-19 đã chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận sự ủng hộ của cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về quỹ Vaccine và cách thức đóng góp. PNVN giới thiệu những thông tin chính thức về Quỹ.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng vào năm 2020

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng vào năm 2020
Báo cáo trước Quốc hội kế hoạch ngân sách năm 2020, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. Đề xuất tăng lương được đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra đồng tình.