• Mới cập nhật:
Tags:

bưởi phúc trạch

Vùng rốn lũ Hương Khê gượng dậy sau lũ

Vùng rốn lũ Hương Khê gượng dậy sau lũ
Thời điểm này, nhiều địa phương của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nước lũ đã rút, lớp bùn để lại đặc quánh, tanh tưởi, khắp nơi đầy rác thải, cây cối, xác động vật. Người dân cùng với cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang dọn dẹp nhà cửa vệ sinh môi trường ổn định lại cuộc sống.