• Mới cập nhật:
Tags:

ca sinh đôi dính liền

Chuyện lạ anh em sinh đôi dính liền lấy 2 vợ và có 21 người con

Chuyện lạ anh em sinh đôi dính liền lấy 2 vợ và có 21 người con
Sinh đôi dính liền (CT) là một dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến các cặp song sinh có thể dính liền một phần nào đó hoặc gần hết cơ thể. Trên thế giới, có những cặp song sinh dính liền khá đặc biệt, như anh em Chang và Eng Bunker, tuy dính liền nhưng mỗi người lấy một vợ và cả hai có 21 người con.