Tags:

cách làm

Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế

Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế

Cuộc vận động "thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk" đã tác động mạnh mẽ tới đời sống của người dân. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được tỉnh Đắk Lắk nhân rộng trong cộng đồng dân cư.