• Mới cập nhật:
Tags:

cai nghiện internet

Phụ huynh Trung Quốc áp dụng 'kỷ luật nhà binh' để con cai nghiện Internet

Phụ huynh Trung Quốc áp dụng 'kỷ luật nhà binh' để con cai nghiện Internet
Trong thời đại công nghệ ngày càng bùng nổ, hội chứng nghiện Internet ở thanh niên Trung Quốc cũng đang nhân rộng. Xuất phát từ nhu cầu tăng nhanh của xã hội, các trung tâm hỗ trợ cai nghiện Internet mọc lên ngày một nhiều.

Bạn có phải là người nghiện internet?

Bạn có phải là người nghiện internet?
Bạn có phải là người nghiện internet? Nếu sở hữu 5/10 biểu hiện dưới đây, bạn nên lên kế hoạch tự ‘cai nghiện’ cho mình.