• Mới cập nhật:
Tags:

cam kỳ yến

Dù có sạt nghiệp vì cam cũng không ân hận

Dù có sạt nghiệp vì cam cũng không ân hận
Nguyễn Thị Lê Na - cô gái sáng lập thương hiệu cam Vinh Kỳ Yến - luôn xác định như vậy khi từ bỏ công việc ổn định, về quê khởi nghiệp bằng sản phẩm cam Vinh, giúp người nông dân không còn phải lau nước mắt, đổ đống cam hoặc bán với giá rẻ mạt.