Tags:

cạnh tranh việc làm

TPHCM đứng đầu cả nước về mức độ cạnh tranh việc làm

TPHCM đứng đầu cả nước về mức độ cạnh tranh việc làm

Với tỷ lệ trung bình 1 người “đấu” với 48 để có việc làm, TPHCM hiện đứng đầu cả nước về mức độ cạnh tranh việc làm.

'Cuộc chiến' việc làm với robot

'Cuộc chiến' việc làm với robot

Nhiều bộ phim viễn tưởng đề cập tới những cuộc chiến đấu của loài người chống lại sự “xâm lăng” của các đội quân người máy. Liệu chiến thắng sẽ thuộc về ai?