Tags:

caribbean

Hòn đảo thiếu thốn đủ thứ nhưng dân vẫn quyết bám trụ

Hòn đảo thiếu thốn đủ thứ nhưng dân vẫn quyết bám trụ

Santa Cruz del Islote tại vùng biển Caribbean của Colombia là hòn đảo có đông dân nhất trên thế giới. Dù có diện tích khiêm tốn và điều kiện sống thiếu thốn những cư dân ở hòn đảo vẫn kiên trì bám trụ.