• Mới cập nhật:

Khỏe

Cắt giảm gần 80% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực phẩm

15/11/2017 - 22:21 (GMT+7)
Dự thảo đề xuất cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, có những danh mục cắt giảm đến gần 80% thủ tục hành chính.
Chiều 15/11, bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế tiếp tục lấy ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Theo bà Nga, sẽ có rất nhiều thủ tục hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP) trước đây sẽ bị cắt bỏ.

Theo đó, các danh mục thủ tục hành chính Cục ATTP đề xuất sẽ cắt bỏ, gồm: Điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại NĐ số 67/2016-CP; Công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm tra Nhà nước về thực phẩm; Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, ATTP; Quảng cáo thực phẩm; Xác nhận kiến thức về ATTP.

Cụ thể:

Đối với danh mục Điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại NĐ số 67/2016-CP dự thảo sẽ bãi bỏ rất nhiều điều kiện. Theo đó, Điều kiện chung đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định cũ có 50 điều kiện thì dự thảo sẽ cắt bỏ 8 điều kiện; Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế quản lý trước đây có 263 điều kiện thì dự kiến sẽ cắt giảm 36 điều kiện.
co-so-banh-keo.jpg
Nhiều danh mục hành chính sẽ được cắt bỏ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh

Đối với công bố thực phẩm: Theo Nghị định 38 có 6 thủ tục hành chính thì dự thảo sẽ cắt bỏ 6 thủ tục hành chính (50Kk%).

Đối với kiểm tra nhà nước về ATTP, dự thảo sẽ bổ sung thêm các đối tượng miễn kiểm tra.
 
Về Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Sẽ có thêm nhiều đối tượng được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP như cơ sở ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất kinh doanh thực phẩm không có điều kiện cố định; sơ chế nhỏ lẻ; nhà hàng, khách sạn; thức ăn đường phố…

Đối với việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: Theo Nghị định 38 có 14 thủ tục, nhưng dự thảo sẽ cắt giảm 11 thủ tục (78,57%).

Đối với Xác nhận kiến thức ATTP: Quy định cũ có 2 thủ tục, nhưng dự thảo cắt giảm 1 thủ tục (50%)
Theo kế hoạch, tháng 12/2017, Bộ Y tế trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm