Tags:

Cầu thủ Huỳnh Như

Cầu thủ Huỳnh Như tiết lộ từng suýt bỏ bóng đá về làm ruộng

Cầu thủ Huỳnh Như tiết lộ từng suýt bỏ bóng đá về làm ruộng

Khó khăn, áp lực trong những ngày đầu tham gia bóng đá chuyên nghiệp đã khiến cầu thủ Huỳnh Như có lúc muốn buông xuôi, định bỏ về quê làm ruộng phụ giúp cha mẹ…