• Mới cập nhật:
Tags:

Chia sẻ thực phẩm

Chia sẻ thực phẩm hàng ngày "Ai cần cứ đến lấy" ở Hà Nội

Chia sẻ thực phẩm hàng ngày "Ai cần cứ đến lấy" ở Hà Nội
"Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác" - đó là thông điệp trong chương trình tặng thực phẩm hàng ngày đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô do vợ chồng anh Nguyễn Phan Huy Khôi và chị Lam Kiều khởi xướng.