Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

VGP
08/02/2024 - 16:32
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Ảnh minh họa

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân.

Nội dung trên tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số: 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023, 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023. 

Phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đơn vị, cửa hàng cố tình vi phạm, không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử; trường hợp cần thiết, thực hiện thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền ban hành; kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới. 

Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân. Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là tại các vùng xảy ra thiên tai, bão lũ, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, triệt để cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024, nhất là chi thường xuyên, các khoản chi không thực sự cấp bách để tăng cho chi đầu tư phát triển, trích lập tiền lương, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn quy định.

Khẩn trương rà soát, tổng hợp các vấn đề liên quan đến việc bãi bỏ cơ chế tài chính đặc thù để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023, đảm bảo triển khai đồng bộ với chính sách tiền lương mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian sớm nhất nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1360/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2023.

 Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 10038/VPCP-ĐMDN ngày 25/12/2023, trình Chính phủ trong quý I năm 2024; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi điểm 17, điểm 22 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo số 206/TB-VPCP ngày 08/12/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2024 dự thảo Nghị định quy định về việc lập dự toán quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18/01/2024.

Báo cáo Chính phủ trong tháng 02 năm 2024 phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, bảo đảm nguồn cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tập trung hoàn thiện dự thảo Đề án thành lập, phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước ngày 28/02/2024 theo chỉ đạo tại Thông báo số 09/TB-VPCP ngày 08/01/2024.

Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, viện phí, học phí…), việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước; hoàn thành trong quý I năm 2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm