Tags:

chính sách tiền lương

Tập trung cải cách tiền lương, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính

Tập trung cải cách tiền lương, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo tập trung cao việc chuẩn bị các nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về cải cách chính sách tiền lương; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu. Nếu tiền lương của công chức, viên chức khi cải cách tăng 23,5%, ít nhất lương hưu phải tăng 15%.

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có cuộc trao đổi về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) từ 1/7 tới.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy

Năm 2024, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy; tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Bộ Chính trị chỉ đạo đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút giáo viên

Bộ Chính trị chỉ đạo đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút giáo viên

Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; có chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Triển khai đồng bộ cải cách tiền lương từ 1/7/2024

Triển khai đồng bộ cải cách tiền lương từ 1/7/2024

Ngày 29/11, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chúng ta cần triển khai đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Cải cách chính sách tiền lương: Cần cân đối hợp lý, có lộ trình phù hợp, bảo đảm công bằng xã hội

Cải cách chính sách tiền lương: Cần cân đối hợp lý, có lộ trình phù hợp, bảo đảm công bằng xã hội

Với 466 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 94,33%), sáng 10/11, Quốc hội thông qua thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời đề nghị Chính phủ có báo cáo tổng thể chính sách cải cách tiền lương và cân đối nguồn lực trong việc thực hiện cải cách tiền lương giai đoạn 2024-2026.

Đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Tại phiên họp chiều 23/10 Kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo Quốc hội về khả năng bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến thu - chi Ngân sách nhà nước năm 2024.

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương mới đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương mới đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học

Về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.