• Mới cập nhật:
Tags:

cho vay hssv

Hơn 2,3 triệu lượt người nghèo Tây Nam bộ được vay vốn ưu đãi

Hơn 2,3 triệu lượt người nghèo Tây Nam bộ được vay vốn ưu đãi
Giai đoạn 2012 - 2016, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp trên 2,35 triệu lượt người nghèo, đối tượng chính sách khu vực Tây Nam bộ có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cho vay học sinh, sinh viên tăng lên 1,5 triệu đồng/tháng

Cho vay học sinh, sinh viên tăng lên 1,5 triệu đồng/tháng
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, áp dụng từ 15/6/2017.