• Mới cập nhật:

Xã hội

Chuẩn bị Đại hội phải thận trọng, thấu đáo, đúng quy định

PV 09/09/2020 - 10:43 (GMT+7)

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đó là nhấn mạnh của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga tại Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra hôm nay (9/9) ở gần 700 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố.

Hội nghị có sự tham gia của các lãnh đạo TƯ Hội LHPNVN và gần 5.000 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Hội LHPN các cấp, lãnh đạo, cán bộ Hội trong lực lượng vũ trang, nữ công công đoàn các cấp cùng đại diện các tổ chức thành viên, tại tại 2 điểm cầu trung tâm, 62 điểm cầu cấp tỉnh và 691 điểm cầu cấp huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga nhấn mạnh: Đại hội là dịp để các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội cùng nhìn nhận lại những nỗ lực, những thành quả trong 5 năm qua và phân tích dự báo, định hướng cho 5 năm tới, xác định tầm nhìn cho 10 năm, 15 năm tiếp theo.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội, chúng ta không quá cầu toàn nhưng phải suy nghĩ thận trọng, thấu đáo, đúng quy định. Trong Hội nghị tập huấn này sẽ trao đổi cụ thể và hướng dẫn về công tác nhân sự, về xây dựng báo cáo chính trị, gợi ý nội dung góp ý cho văn kiện của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Nga cũng quán triệt những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp làm cơ sở để các cấp Hội tham mưu, đề xuất cấp ủy địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội. Trong đó, Chỉ thị khái quát những khó khăn, thách thức, cũng như xác định bối cảnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Chuẩn bị Đại hội phải thận trọng, thấu đáo, đúng quy định - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Trung tâm ở Hà Nội

Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư giao 6 nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy và tổ chức Đảng, trong đó có các nhiệm vụ như:

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ Chỉ đạo Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội. Nội dung nhiệm vụ này là định hướng quan trọng giúp các cấp Hội xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ. Các cấp Hội cần bám sát để xây dựng Phương hướng, Đề án nhân sự như: Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội...

Nhiệm vụ 4: Các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức đại hội thành công.

Nhiệm vụ 5: Giao nhiệm vụ về công tác tuyên truyền.

Nhiệm vụ 6: Giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Nội dung quy định: Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga cũng bày tỏ tin tưởng, các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn này sẽ trở thành những giảng viên, báo cáo viên tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo đến các cơ sở xã, phường, thị trấn, các đơn vị trong lực lượng công an, quân đội, trong hệ thống nữ công và các tổ chức thành viên. Qua đó phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh, khả năng đóng góp của các tầng lớp phụ nữ vào phong trào phụ nữ, hoạt động Hội.

Hội nghị tập huấn này diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu được quán triệt, tập huấn các nội dung quan trọng, cụ thể như: Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội.

Đặc biệt, các lãnh đạo, cán bộ Hội địa phương, đơn vị được hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị cũng quán triệt Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPNVN về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và kế hoạch triển khai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm