Xã hội

Chung tay phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ di cư hồi hương

24/11/2021 - 09:38 AM
Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ phụ nữ di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư hồi hương phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em đang là một vấn đề xã hội có tính toàn cầu và được coi là một trong những hình thức vi phạm quyền con người phổ biến nhất. Nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới chủ yếu là phụ nữ và ở các ngành nghề, lĩnh vực trong đó phụ nữ di cư là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương.

Hỗ trợ các nhóm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt là một trong những nội dung luôn được Hội LHPN Việt Nam quan tâm. Trong Chiến lược phát triển của Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 xác định: "Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, chăm lo, tạo cơ hội bình đẳng cho các nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "Không để bất cứ nhóm phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ phụ nữ di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư hồi hương gặp khó khăn như: nâng cao năng lực, hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam cùng với Hội LHPN 5 tỉnh, thành phố đã thành lập OSSO - Văn phòng dịch vụ một điểm đến  nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ.

Hoạt động của các văn phòng OSSO đã góp phần tăng quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, các văn phòng OSSO đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ phụ nữ di cư có hoàn cảnh khó khăn và gia đình họ. Tiêu biểu như chương trình trao những phần quà san sẻ yêu thương vừa được thực hiện chung tay cùng chị em vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn