Tags:

Chương trình hành động quốc gia

Thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Ngày 7/12/2021, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thúc đẩy triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các Chương trình hành động quốc gia".