Tags:

chuyển đổi số y tế

Công đoàn Y tế sắp triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Công đoàn Y tế sắp triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia phối hợp thực hiện triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Y tế số giúp bệnh nhân tiếp cận việc khám, chữa bệnh kịp thời

Y tế số giúp bệnh nhân tiếp cận việc khám, chữa bệnh kịp thời

“Chuyển đổi số y tế là một chủ trương lớn, là hướng đi tất yếu để bảo đảm thích ứng với bối cảnh mới” - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định tại Hội nghị Tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, diễn ra vào ngày 10/4/2024.