• Mới cập nhật:
Tags:

cơ cấu tổ chức của chính phủ

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới
100% ĐBQH có mặt sáng 23/7 tán thành việc thông qua Nghị quyết về Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo hướng giữ nguyên bộ máy (18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ) như hiện hành.

Cần xóa bỏ cơ chế "xin – cho" trong phân cấp, phân quyền bộ máy Chính phủ

Cần xóa bỏ cơ chế "xin – cho" trong phân cấp, phân quyền bộ máy Chính phủ
Đây là yêu cầu của cơ quan thẩm tra liên quan đến tờ trình của Chính phủ về việc giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới, đưa ra vào sáng 22/7.

Đề nghị giữ nguyên cơ cấu Chính phủ với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

Đề nghị giữ nguyên cơ cấu Chính phủ với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
Tờ trình của Chính phủ gửi đến Quốc hội sáng 22/7 đề nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 được giữ nguyên so với khóa trước là 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.