• Mới cập nhật:
Tags:

con tuổi teen tham gia trại hè

'Mảng tối' khi con tuổi teen tham gia trại hè

'Mảng tối' khi con tuổi teen tham gia trại hè
Cho con tuổi teen tham gia trại hè, nhiều cha mẹ yên tâm khi con xa rời được đồ công nghệ, học được nhiều kỹ năng, được “tắm” trong môi trường tiếng Anh... Thế nhưng, nhiều cha mẹ không lường được con sẽ học được gì, ảnh hưởng thế nào khi sống trong tập thể toàn những đứa trẻ tuổi đang lớn ưa "khám phá".