• Mới cập nhật:
Tags:

cục thuế Hà Nội

2 ngày trước hạn quyết toán thuế TNCN, lượng người khai qua trực tuyến tăng mạnh

2 ngày trước hạn quyết toán thuế TNCN, lượng người khai qua trực tuyến tăng mạnh
Mặc dù ngày 30/3/2020 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019, tuy nhiên, ghi nhận của PV tại bộ phận một cửa của Cục Thuế Hà Nội ngày 28/3, lượng người nộp thuế đến nộp hồ sơ trực tiếp rất ít, trong khi hồ sơ nộp qua mạng tăng vọt.