• Mới cập nhật:
Tags:

Cụm thi đua 5 Thành phố

Cụm thi đua 5 thành phố: Nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác phụ nữ

Cụm thi đua 5 thành phố: Nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác phụ nữ
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Hội LHPN trong Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã diễn ra tại Đà Nẵng hôm 29/6. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua 5 thành phố: 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu

Cụm thi đua 5 thành phố: 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu
Hơn 3.000 trẻ em mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu với kinh phí gần 210 tỷ đồng là một trong những phần việc mà Hội LHPN 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện mang lại hiệu ứng xã hội tích cực trong thời gian qua.