• Mới cập nhật:
Tags:

cuộc sống địa ngục

Thoát khỏi cuộc sống địa ngục với người chồng cuồng ghen

Thoát khỏi cuộc sống địa ngục với người chồng cuồng ghen
Kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp với người đàn ông thành đạt, cô tưởng cuộc đời của mình sẽ bắt đầu những chuỗi ngày an nhàn, hưởng thụ, hạnh phúc mà không biết rằng cánh cửa “địa ngục” đang mở ra khi sống với người chồng cuồng ghen.

Lấy chồng vì trả ơn cứu mạng

Lấy chồng vì trả ơn cứu mạng
Ngày xưa tôi lấy ông ấy là để trả cái ơn cứu sống tôi khi chìm thuyền giữa dòng sông. Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu đó đã làm cho cuộc sống của tôi hơn ba chục năm qua nặng nề, u tối như địa ngục.