• Mới cập nhật:
Tags:

đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng

Đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng: Còn nhiều băn khoăn

Đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng: Còn nhiều băn khoăn
Dù đồng ý về mặt xu hướng nhưng luật sư Nguyễn Trọng Quyết đã chỉ ra nhiều vấn đề băn khoăn trước đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng như việc phải chứng minh được hành vi vi phạm và xác định chính xác người vi phạm…