• Mới cập nhật:
Tags:

đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng

Đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng: Còn nhiều băn khoăn

Đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng: Còn nhiều băn khoăn
Dù đồng ý về mặt xu hướng nhưng luật sư Nguyễn Trọng Quyết đã chỉ ra nhiều vấn đề băn khoăn trước đề xuất đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng như việc phải chứng minh được hành vi vi phạm và xác định chính xác người vi phạm…

Đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng: Tiện một việc nhưng dễ nảy sinh nhiều phức tạp

Đăng ký xe phải mở tài khoản ngân hàng: Tiện một việc nhưng dễ nảy sinh nhiều phức tạp
"Lòng tin giữa người dân với người xử lý vi phạm vẫn còn nhiều vấn đề nên xử lý trực tiếp còn cãi nhau, còn gây khó khăn cho nhau huống hồ là xử phạt qua cách trừ tiền trong tài khoản. Được một việc (thu tiền phạt) nhưng sẽ lại nảy sinh ra rất nhiều việc khác phức tạp hơn".