Tags:

điểm nóng quế phong

Những câu chuyện ám ảnh từ điểm nóng một thời Quế Phong (Bài 2)

Những câu chuyện ám ảnh từ điểm nóng một thời Quế Phong (Bài 2)

Người mẹ đau đớn tưởng sắp mất con, người đang có nhà cửa đàng hoàng phải bán sạch để chuyển lên đồi sống trong ngôi nhà tạm bợ… Những câu chuyện như nối dài nỗi đau ở thủ phủ ma túy một thời: Quế Phong, Nghệ An.

Những câu chuyện ám ảnh từ điểm nóng ma túy một thời Quế Phong

Những câu chuyện ám ảnh từ điểm nóng ma túy một thời Quế Phong

Từ những người tưởng như “bỏ đi”, họ đã vươn lên làm chủ cuộc đời mình và giúp thêm nhiều người đồng cảnh ngộ thoát khỏi sự bế tắc trong cuộc sống. Câu chuyện về những con người này như điểm sáng ở thủ phủ ma túy một thời: Quế Phong, Nghệ An.