Điều chỉnh tiền đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

06/06/2016 - 12:00
Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ để tính đóng các loại bảo hiểm sẽ dựa trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng (mức trước đây là 1.150.000 đồng/tháng.

Căn cứ mức lương cơ sở mới được áp dụng từ ngày 01/5/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn 2026/BHXH-BT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN như sau:

Chính thức áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ ngày 01/5/2016.

Trường hợp truy đóng BHXH, BHYT, BHTN phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở sau 06 tháng trở lên kể từ ngày Nghị định 47/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì phải đóng cả tiền lãi tính trên số tiền truy đóng và thời gian truy đóng.

Người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng để tính mức đóng BHXH tự nguyện không quá 20 lần mức lương cơ sở mới này (không quá 24.200.000 đồng/tháng).
Đối tượng chỉ tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/5/2016.

Đối tượng chỉ tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT và người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/6/2016.

tang-luong.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tăng lương cơ bản.
Trước đó, tại kỳ họp cuối năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tăng lương cơ bản từ mức 1.150.000 đồng/tháng lên mức 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016. Theo đó, Chính phủ sẽ dành 11.000 tỷ đồng cho việc điều chỉnh mức tăng lương cơ bản trong năm 2016. Cụ thể, từ 1/5/2016, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ bản từ 1.150.000 lên 1.210.000 đồng (tăng 60.000 đồng).

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đảm bảo thu nhập với đối tượng có hệ số lương từ 2.34 trở xuống không giảm. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm