Tags:

Đỗ Thị Ngọc

Cô sinh viên với khát vọng về một môi trường xanh

Cô sinh viên với khát vọng về một môi trường xanh

Đến với công tác bảo vệ môi trường bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên, cô sinh viên 2K1 Đỗ Thị Ngọc - Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có nhiều hoạt động tích cực và trở thành người “dẫn Đội” trong công tác bảo vệ môi trường.