Tags:

doanh nhân trẻ lương tú anh

Tìm hướng đi từ những “khoảng trống thị trường”

Tìm hướng đi từ những “khoảng trống thị trường”

Thị trường ngày càng trở nên “chật chội” cho các ý tưởng khởi nghiệp khi rất hiếm hoi những “miền đất hứa” để hình thành các ý tưởng. Mặc dù vậy, đây đó vẫn còn những “khoảng trống” để những người khởi nghiệp lựa chọn cho hướng đi của mình.