Tags:

đợi chờ con

Xúc động bài thơ của người cựu chiến binh viết về mẹ liệt sĩ

Xúc động bài thơ của người cựu chiến binh viết về mẹ liệt sĩ

Người cựu chiến binh đã làm bài thơ với nhan đề “Đợi chờ con” để nói vệ sự hi sinh to lớn, thầm lặng của mẹ liệt sĩ dành cho Tổ quốc.