Tags:

Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

ĐBQH Hà Thị Nga: Đề nghị xây dựng bộ nhận diện hành vi rửa tiền phù hợp thông lệ quốc tế

ĐBQH Hà Thị Nga: Đề nghị xây dựng bộ nhận diện hành vi rửa tiền phù hợp thông lệ quốc tế

Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ hơn nữa về trách nhiệm của các Bộ, ngành để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.