Tags:

dự án SHE Journey

TPHCM: Đồng hành, hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ khởi nghiệp

TPHCM: Đồng hành, hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ khởi nghiệp

Sự đồng hành, hỗ trợ là điều hết sức cần thiết để con đường khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ trở nên thuận lợi hơn khi đa phần còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm.