• Mới cập nhật:
Tags:

du lịch tình nguyện

Cô gái trẻ khởi nghiệp từ du lịch tình nguyện

Cô gái trẻ khởi nghiệp từ du lịch tình nguyện
Nguyễn Huyền Phương, Giám đốc điều hành của Tổ chức tình nguyện vì giáo dục, bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình từ những việc làm có ích cho cộng đồng.

Chống biến đổi khí hậu bằng du lịch

Chống biến đổi khí hậu bằng du lịch
85 hộ dân người dân tộc Dao và Mường của bản Cỏi nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) đã khắc phục những khó khăn, thích thức do biến đổi khí hậu gây nên từ mô hình du lịch cộng đồng bền vững.