Tags:

dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chưa đề cập rõ việc gỡ khó cho giáo dục

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chưa đề cập rõ việc gỡ khó cho giáo dục

Những khó khăn về việc bố trí trường lớp, nhất là ở những khu đô thị lõi, đô thị mới đông dân cư, sự chênh lệch trong đầu tư phát triển chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành… vẫn chưa được đề cập cụ thể trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: Đằng sau những chung cư mini xây trái phép là những thế lực "chống lưng"

Nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: Đằng sau những chung cư mini xây trái phép là những thế lực "chống lưng"

Để ngăn chặn tình trạng này, ông Nghị đề nghị sai phạm đâu phải xử đấy, vi phạm đến đâu cắt bỏ đến đó.