Tags:

dự toán ngân sách

Cải cách chính sách tiền lương: Cần cân đối hợp lý, có lộ trình phù hợp, bảo đảm công bằng xã hội

Cải cách chính sách tiền lương: Cần cân đối hợp lý, có lộ trình phù hợp, bảo đảm công bằng xã hội

Với 466 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 94,33%), sáng 10/11, Quốc hội thông qua thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời đề nghị Chính phủ có báo cáo tổng thể chính sách cải cách tiền lương và cân đối nguồn lực trong việc thực hiện cải cách tiền lương giai đoạn 2024-2026.

Đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Tại phiên họp chiều 23/10 Kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo Quốc hội về khả năng bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến thu - chi Ngân sách nhà nước năm 2024.

Quốc hội "chốt" tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023

Quốc hội "chốt" tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023

Chiều 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với 90,56% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Bổ sung hơn 500 tỷ đồng kinh phí phòng, chống Covid-19

Bổ sung hơn 500 tỷ đồng kinh phí phòng, chống Covid-19

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế 502,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phương án đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông qua năm 2020.

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Khoản thu ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua là hơn 1,34 triệu tỷ đồng. Một phần của nguồn lực sẽ được tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ngân sách có trách nhiệm giới là chìa khóa thúc đẩy bình đẳng giới

Ngân sách có trách nhiệm giới là chìa khóa thúc đẩy bình đẳng giới

Đó là nội dung thảo luận chính của Hội thảo Ngân sách có trách nhiệm giới do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức tại Hà Nội chiều 6/12.