Tags:

em không thể nói lời từ biệt

Đào Phong Lan trở lại thi đàn sau 17 năm vắng bóng

Đào Phong Lan trở lại thi đàn sau 17 năm vắng bóng

Sau 17 năm vắng bóng trên thi đàn, nhà thơ Đào Phong Lan trở lại với tập thơ tình “Em không thể nói lời từ biệt”, do NXB Hội Nhà văn ấn hành.