Tags:

giải thưởng thơ

Nhà thơ áo lính Nguyễn Hữu Quý: “Tôi viết thơ thiếu nhi bằng tình cảm tự nhiên”

Nhà thơ áo lính Nguyễn Hữu Quý: “Tôi viết thơ thiếu nhi bằng tình cảm tự nhiên”

Đó là chia sẻ của Nguyễn Hữu Quý, một nhà thơ mang áo lính có nhiều dấu ấn sáng tạo về đề tài chiến tranh. Anh thuộc thế hệ nhà văn cầm súng trước khi cầm bút, bước chân trên dải Trường Sơn trước khi có những dấu ấn sáng tác về Trường Sơn. Về hưu, anh đã quay về quê hương Quảng Trị và đầu tư nhiều cho thơ thiếu nhi.